Sandplay.

Sandplay er altid en del af mit terapeutiske arbejde med børn. Legen i sandkasserne med de spændende objekter er et helt naturligt medie for børnene, Barnet kan gennem legen i sandkasserne og samværet bearbejde svære oplevelser og hele svære ting i fortiden, og det kan få nye erfaringer og frigøre ressourcer til fremtiden (se psykoterapi med børn og unge).


Derudover er sandplay er en kreativ, terapeutisk metode inspireret af den jungianske psykologi. Den tager sit udgangspunkt i sandplay-rummet, som består af to sandkasser, en våd og en tør og mange symbolobjekter af enhver slags.


Sandplay er en kreativ proces, hvor personligt valgte objekter ladede med symbolsk betydning, finder deres naturlige og meningsfulde placering i en helhed som udgøres af sandkassen. I processen opstår der spontant billeder, -  ”sindbilleder”.

Symbolobjekterne bliver igennem den kreative proces et vokabularium, et billedsprog, som det ubevidste kan tale igennem. 

Det giver mulighed for at den indre virkelighed kan komme til udtryk, oplevelser og følelser komme frem i lyset, uklare fornemmelser og ikke sproglige erfaringer få stemme.


Igennem arbejdet i sandkassen, skabes der en kontakt mellem det ubevidstes viden og indre ubrugte ressourcer, og den bevidste indstilling i den aktuelle livssituation, som beriger bevidstheden med værdifuld guidning og inspiration.


I denne sammenhæng arbejdes der i terapien med en særlig vægtning af  de kreative, relationelle og processuelle  potentialer i sandplay.


Sandplay er centrum i mit terapeutiske arbejde med børn, men sandplay er også involveret i flere andre områder af min praksis. Det er min erfaring at sandplay beriger og inspirerer processer i psykoterapeutiske forløb med unge og voksne, i familieterapi og gruppetræning og supervision.

Jeg har supervisionsgrupper med fokus på sandplay og terapi med børn, og også supervisionsgrupper, som anvender sandplay som metode i supervisionsgruppens arbejde. Desuden driver jeg løbende træningsgrupper i Sandplayterapi og Terapi med børn og udviklingsgrupper med sandplay.

  Vestergade 20B, 3, 1456, København K