Vestergade 20B, 3, 1456, København K

Supervisionsgrupper,

i København og Vestjylland.

Jeg superviserer psykoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, pædagoger, undervisere og ledere som arbejder indenfor det pædagogiske, psykologiske, sociale og sundhedsfaglige område, - individuelt og i grupper.


Udover det almindelige supervisionsarbejde har jeg løbende supervisionsgrupper for psykoterapeuter, der arbejder med terapi med børn og supervisionsgrupper, hvor sandplay er metode i supervisionsprocessen.


Er du på vej ud i eller er du ny-etableret i psykoterapeutisk praksis, som selvstændig eller på en arbejdsplads, har du mulighed for at få fag-personlig  støtte i en supervisionsgruppe, der udover det supervision på dit faglige arbejde også har fokus på de processer og problemstillinger, der følger med at være ny i arbejdet, med opstart af virksomhed, - usikkerhed i processerne omkring etablering, det at synliggøre sig, osv.

Der vil udover supervisionen være mulighed for, ud fra oplæg fra mig, at arbejde med udvalgte faglige temaer i alle supervisionsgrupper. Det kan være  afklaringsarbejde omkring egne primære terapeutiske tilgange , - styrker og svagheder i det psykoterapeutiske arbejde, processer omkring kontraktering med klienter og samarbejdspartnere, særlige forhold omkring arbejdet med børn, registrering af og arbejde med overføringsreaktioner, osv, osv.


Du kan kontakte mig gennem dit arbejde eller som enkeltperson.