Vestergade 20B, 3, 1456, København K

Par og Familieterapi.

Arbejdet med par og familier drejer sig om problemer i samlivet. Det kan være i parforholdet eller i forholdet mellem børn og forældre.

Problemstillingerne, der kan arbejdes med i terapi er mange. Det kan dreje sig om vanskeligheder i forhold til den indbyrdes kommunikation, - om kærlighedslivet og det seksuelle liv imellem forældrene, - om jalousi og utroskab, - om forældreskab og opdragelse, - om den indbyrdes ansvarlighed i forhold til det praktiske liv i familien, - om evnen til at sætte grænser og respektere hinandens, - osv,- osv.


Vi fødes som børn ind i favnen på en familie, som vi er afhængige af, og vi er sociale væsener med behov for bånd til andre mennesker.

Senere i livet finder vi sammen i parforhold og fællesskaber, vi skaber familier. 

De nære relationer vi fødes ind i og lever i er af afgørende betydning for, hvordan vi trives i livet, hvem vi er, og hvem vi bliver.

Vi har brug for fællesskaber, vi ønsker alle kærligheds - og familieforhold som både vi og vores børn kan trives, modnes og udvikle os i, men vi kæmper også i vores nære og betydningsfulde relationer med vores begrænsninger og sårbarheder, og også ofte en vanskelig kamp for på en gang at bevare vores egen integritet og ikke krænke integriteten hos dem vi elsker.   Det er ikke enkelt at leve sammen og få kærligheden til at lykkes, og vores vanskeligheder kan komme i spil imellem os på destruktiv vis. Vi kan slå os på samlivet med hinanden, vi kan komme til at stå  vejen for hinanden, og nogen gange kan det vi ikke kan finde ud af skille os ad. Hvordan skaber vi kærlighedsliv, en familie hvor der er plads til forskellighed OG en kultur af fællesskab?


Par – og familieterapi handler om at skabe en mulighed for at SAMarbejde mellem kærlighedsforholdets/ familiens medlemmer om den eksisterende situation.

Den er et sted at dele og undersøge hele det indhold af følelser, forskelligheder, erfaringer, holdninger, ønsker og intentioner hos parterne hver især, som gemmer sig i de opståede vanskeligheder. 

Ofte viser det sig, når indholdet i de opståede vanskeligheder bliver udfoldet, at der er veje at gå og udviklingsmuligheder, som giver grund nok til at blive og prøve at finde ud af det sammen. Viser det sig at det er blevet tiden at skilles, kan terapien hjælpe til med at skilles med større indbyrdes klarhed, nænsomhed og respekt.