Vestergade 20B, 3, 1456, København K

Mulige temaer for kursus og undervisning

 1. Drømme, det ubevidstes sprog.

 2. Terapeutisk arbejde med traumer.

 3. Grundlæggende indføring i begreber fra Jungs psykologi.

 4. Overføringsreaktioner i terapi.

 5. Kreativitetens rolle i den terapeutiske proces.

 6. At arbejde med symboler og symboliserende processer i terapi: Det ubevidstes udtryksformer, den symbolske holdning, forstærkning og levendegørelse af symboler.

Undervisning med relation til sandplay og terapi med børn:

 1. Grundlæggende introduktion til sandplay som metode.

 2. Sandplay med familie og gruppe og symboler: Livets Elv og Sandplay.

 3. Barnet i terapi. Barnets udtryksformer, tilnærmelsesformer til problemområder, kontaktforhold, integritet og grænser i det terapeutiske rum.

 4. Varetagelse af de formelle og strukturelle aspekter omkring det terapeutisk arbejde med børn: Undersøgelses- og afklaringsforløb i arbejdets indledende faser, udarbejdelse af kontrakter og etablering af samarbejdsforhold omkring terapien.

 5. Faser i barnets udvikling og udviklingsproblemer, som de præsenterer sig og bearbejdes i terapien.  Aflæsning af det terapeutiske indhold i barnets udtryksformer i terapien, i relation til terapeuten og i det symbolske indhold.

 6. Terapeutisk relation og kontakt i sandplay og terapi med børn: attunement og ræsonans, at facilitere og være vidne.

Undervisning og kurser,

i København og Vestjylland.

Jeg tilbyder løbende og i forskelligt regi undervisning og kurser indenfor alle på hjemmesiden nævnte arbejdsområder. Forløbene tilrettelægges så de tilrettes den konkrete sammenhæng i form og indhold. Derudover underviser jeg i temaer, der relaterer sig til sandplay og terapi med børn og har løbende træningsgrupper i sandplay