Psykoterapi.

Der kan ske ting i livet som udløser akutte livskriser og sorg, og terapi kan være et sted at genvinde fodfæstet i livet, når man er slået ud af kurs.

Terapi kan også være et sted genfinde vejen, når meningen og livsperspektivet er gået tabt med alle de symptomer som kan følge deraf: meningsløshedsfølelse, angst, stress, depression m.v.

Jeg arbejder i terapien med disse symptomer, ikke som udtryk for sygdom eller fejl, men som tegn på at en livsmåde og selvforståelse må revurderes og fornyes. Altså som tegn på et udviklingsbehov.

Jeg inddrager gerne tegneterapi, visualisering, sandlegsterapi, hypnoterapi og arbejde med drømme i det terapeutiske arbejde.

  Vestergade 20B, 3, 1456, København K