Vestergade 20B, 3, 1456, København K

Psykoterapi med børn og unge.

I det terapeutiske arbejde med børn og unge arbejder jeg med sandplayterapi, tegneterapi, fortælleterapi, spædbarnsterapi, visualisering og samtaleterapi.

Jeg arbejder med:

  1. Børn og unge, som har været udsat for akutte belastninger, der påvirker deres trivsel: Skilsmisser, hospitalsophold, sygdom, dødsfald i familien og andre tab.

  2. Børn og unge med mere generelle trivsels - og adfærdsproblemer: børn som ikke trives i familien, børn der ikke trives i skolen, børn med koncentrations, - præstations, - selvværds problemer osv.

  3. Børn med mere omfattende problemer: tilknytningsforstyrrelser, angst, depressioner mv.

Den terapeutiske proces med barnet er et samarbejde på barnets betingelser og med udgangspunkt i barnets univers.


For det mindre barn er det primære omdrejningspunkt for terapien barnets naturlige leg og samværet med terapeuten gennem legen, hvilket aflaster barnet fra at være i et problemorienteret fokus og skulle udtrykke sig på voksne betingelser. Barnet kan gennem legen i sandkasserne og samværet bearbejde svære oplevelser og hele svære ting i fortiden, og det kan få nye erfaringer og frigøre ressourcer til fremtiden. Også spædbarnsterapi eller historieterapi er ofte en del af terapien.

Større børn og unge har også glæde af samtaleterapi, hypnoterapi, tegneterapi osv.


Jeg arbejder aldrig med barnet alene i terapi, men altid med barnets i hele dets livssammenhæng i terapi.

Børn (og også unge i de tidligste ungdomsår) i terapi indbefatter altid løbende samtaler og et intenst samarbejde med forældrene om, hvordan de kan forstå og understøtte barnets udvikling i terapien og medfører dermed en personlig proces hos forældrene omkring deres forældrerolle.


Kommuner og institutioner visiterer børn  og unge til mig, men det er naturligvis også muligt at kontakte mig direkte med henblik på private forløb.