Sparring, opbakning, inspiration, bearbejdning, hjælp til afklaring, adgang til viden.

Netværksgruppe,

i København og Vestjylland.


Det er en følsom og svær proces at begive sig ud i at arbejde på egne betingelser.


Gruppen er et tilbud om et netværk, der kan give støtte i forhold til de vanskelige overvejelser og processer det sætter i gang, når arbejdet ”krasser” og overvejelserne omkring at skabe forandringer i arbejdsbetingelserne bliver påtrængende, eller når man er i opstartfasen eller nyetableret med egen virksomhed.


Netværksgruppen er et holdepunkt, en basis,

- et sted at hente støtte og inspiration,

- en mulighed for bearbejdning, testning af ideer og et sted at hente respons,

- et sted at hente opbakning i forhold til at få udført konkrete handlinger,

- et sted at trække praktisk viden fra om markedsføring, skat, regnskab, hjemmesider osv.


Gruppen vedrører først og fremmest opstart af virksomhed indenfor det terapeutiske, sundheds - og sociale, undervisningsmæssige og kreative felt.


Det er planen at gruppen gennem 2 x 3 timers møde over et halvt år får introduceret og lært nogle samarbejdsstrukturer og en diciplin, der gør, at den kan køre videre på egen hånd, dvs uden min ledelse.

  Vestergade 20B, 3, 1456, København K

  1. Netværksgrupper